Ökologie Band 1–3 Goecke and Evers, Krefeld (in German) Koeppe

Ökologie. Band 1–3. Goecke and Evers, Krefeld. (in German) Koeppel C, Spelda J, Rahmann H (1994) The butterflies (Lepidoptera) of four gravel pits at different succession stage in Upper Swabia. Jahreshefte der gesellschaft fuer naturkunde in Wuerttemberg 150:237–279 (in German, abstract in English) Leps J, Smilauer P (2003) Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press, Cambridge Lindroth CH (1961)

selleck products Svensk insektsfauna 9. Skalbaggar, Coleoptera, Sandjägare och Jordlöpare. Entomologiska föreningen i Stockholm, Stockholm (in Swedish) Ljungberg H (2001) Jordlöpare som indikatorer vid övervakning av värdefulla naturmiljöer. Länsstyrelsen i Östergötland, rapport nr 2001:18 (in Swedish) Ljungberg H (2002) Important habitats for red-listed Selleckchem Ganetespib ground beetles in Sweden. Ent Tidskr 123:167–185 (in Swedish, abstract in English) Lövei GL, Magura T, Tóthmérész B et al (2006) The influence of matrix and edges on species richness patterns of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in habitat islands. Global Ecol Biogeogr 15:283–289 Lundberg S (1995) Catalogus coleopterorum Sueciae. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm MacArthur RH, Wilson EO (1967) The theory of island

biogeography. Princeton University Press, Princeton Magura T (2002) Carabids and forest edge: spatial pattern and edge effect. Forest Ecol Manag 157:23–37CrossRef Magura T, Ködöböcz V, Tóthmérész learn more Lepirudin B (2001) Effects of habitat fragmentation on carabids in forest patches. J Biogeogr 28:129–138CrossRef Martikainen P, Kouki J (2003) Sampling the rarest: threatened beetles in boreal

forest biodiversity inventories. Biodivers Conserv 12:1815–1831CrossRef Martin TE (1981) Species-area slopes and coefficients: a caution on their interpretation. Am Nat 118:823–837CrossRef Molander M (2007) Skalbaggar i skånska sand- och grustäkter. En undersökning av vilken täktmiljö som är gynnsammast för en rik skalbaggsfauna. Projektarbete, Malmö Borgarskola (in Swedish) Niemelä J (2001) Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) and habitat fragmentation: a review. Eur J Entomol 98:127–132 Palm T (1948-1972) Svensk insektsfauna 47-53. Skalbaggar, Coleoptera, Staphylinidae 1–7. Entomologiska Föreningen i Stockholm, Stockholm (in Swedish) Preston FW (1960) Time and space and the variation of species. Ecology 41:611–627CrossRef Rainio J, Niemelä J (2003) Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. Biodivers Conserv 12:487–506CrossRef Rosenzweig ML (1995) Species diversity in space and time. Cambridge University Press, CambridgeCrossRef Schiel FJ, Rademacher M (2008) Species diversity and succession in a gravel pit south of Karlsruhe— results of a monitoring programme in the nature reserve ‘Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim’.

Comments are closed.